Jesteś tutaj: Start / Szkoła / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Utworzenie gimnazjum

W związku z reformą oświaty, 1 września 1999 r. rozpoczęło funkcjonowanie Publiczne Gimnazjum nr 5 w Siedlcach mieszczące się przy ulicy Granicznej 1.
Kierowanie placówką powierzono doświadczonemu pedagogowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 9, pani Janinie Grodzickiej. Zastępcą dyrektora została nauczycielka historii - pani Iwona Malinowska. Naukę w nowej placówce rozpoczęło 199 uczniów w siedmiu klasach pierwszych. Dla potrzeb gimnazjum zaadaptowano I i II piętro pierwszego i drugiego segmentu. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna liczyła dwudziestu nauczycieli.

Wizytówką szkoły stał się program wychowawczy, który kładł nacisk na kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych, życzliwości i szacunku dla każdego człowieka. Społeczność szkolna wypracowała również wzorzec absolwenta jako człowieka wyposażonego nie tylko w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności, ale jednostkę, dla której główną wartością jest prawda i dobro. Nad demokratyzacją życia szkolnego czuwał Samorząd Uczniowski, który opracował regulamin SU oraz katalog powinności ucznia i nauczyciela. Opiekunem SU została pani Halina Zdanowska - nauczycielka języka polskiego.
Pierwszy rok nauki w gimnazjum obfitował w różnego rodzaju imprezy sportowe i kulturalne. Społeczność naszego gimnazjum wypracowała własne tradycje m. in.: otrzęsiny klas I, inauguracja roku sportowego, spotkania opłatkowe i wielkanocne, turnieje szkolne z okazji pierwszego dnia wiosny, prezentacje dorobku młodzieży.

Pierwsze lata

1 września 2000 r. naukę w naszym gimnazjum podjęła kolejna grupa młodzieży w 7 klasach pierwszych, natomiast pracę dydaktyczno-wychowawczą rozpoczęło trzynastu nowych nauczycieli. W roku szkolnym 2000/2001 została również nawiązana współpraca ze słowacką szkołą w Sabinowie. Młodzież w ramach wymiany uzyskała możliwość poznawania kultury zaprzyjaźnionego regionu i nawiązania nowych przyjaźni.

22 czerwca 2001 r. na uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę pani dyrektor Janiny Grodzickiej. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych, z Prezydentem Miasta Siedlce - Mirosławem Symanowiczem.

1 września 2001 r. społeczność szkolna powiększyła się o siedem kolejnych klas pierwszych. Gimnazjum osiągnęło wówczas pełny stan organizacyjny. Kierowanie placówką przejęła pani Iwona Malinowska, zastępcą dyrektora została pani Barbara Grązka - nauczycielka matematyki. Kadra pedagogiczna powiększyła się również o kolejnych nauczycieli. W rozpoczynającym się roku szkolnym pracowało już 47 pedagogów, którzy podjęli pracę dydaktyczno - wychowawczą z 551 uczniami.

W maju 2001 r. po raz pierwszy z okazji Dni Siedlec gościliśmy w naszej szkole młodzież słowacką ze szkoły w Sabinowie. 24 maja wspólnie wzięliśmy udział w Paradzie Szkół oraz Targach Edukacyjnych.

W dniach 14 i 15 maja 2002 r. odbyły się egzaminy dla pierwszego rocznika młodzieży kończącej naukę w gimnazjum. Od tego historycznego momentu nasze gimnazjum znajduje się w ścisłej czołówce szkół, w których uczniowie osiągają wysokie wyniki z egzaminów na terenie miasta i powiatu. Zakończenie roku szkolnego miało wyjątkowy charakter, po raz pierwszy społeczność szkolna żegnała absolwentów, którzy wspólnie z Radą Pedagogiczną, Dyrekcją i Radą Rodziców tworzyli klimat i wizerunek PG nr 5.

Nadanie imienia

1 września 2002 r. trud zdobywania wiedzy i umiejętności podjęło 480 młodych ludzi  w 19 oddziałach naszego gimnazjum. Wszyscy wiedzieli, że nowy rok szkolny będzie szczególny, bowiem podjęliśmy pracę nad przygotowaniem uroczystości nadania szkole imienia. Patron szkoły, Ignacy Jan Paderewski, został wybrany w plebiscycie uczniów , nauczycieli i rodziców.
Uroczystość nadania imienia, powiązana z otrzymaniem przez nasze gimnazjum sztandaru, odbyła się 23 maja 2003 r. Brali w niej udział najważniejsi przedstawiciele władz miasta, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, proboszcz parafii św. Józefa, absolwenci, nauczyciele uczący w szkole oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, prowadzoną przez Biskupa Henryka Tomasika, na którą udali się wszyscy wraz z pocztem sztandarowym. Podczas mszy św. przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar dyrektorowi szkoły – pani Iwonie Malinowskiej, która oddała go w ręce młodzieży.
Po mszy wszyscy udali się do budynku PG5, gdzie po umieszczeniu pamiątkowych gwoździ na drzewcu sztandaru nastąpiła część artystyczna przygotowana przez koło teatralne pod opieką pani Grażyny Kuhn i pani Haliny Zdanowskiej. Młodzież wysłuchała także wykładu o życiu i dokonaniach Patrona, wygłoszonego przez biografa Paderewskiego, Profesora Mariana Marka Drozdowskiego, który był honorowym gościem naszej uroczystości. W tym dniu po raz pierwszy wykonany został hymn szkoły, nawiązujący do postaci naszego Patrona.

Gimnazjum w Zespole

1 września 2004 r., zgodnie z decyzją Rady Miasta, został powołany Zespół Szkół nr 1, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza i Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego. Dyrektorem Zespołu została pani Hanna Wójcik, a wicedyrektorem gimnazjum pani Jolanta Okołotowicz.

18 maja 2006 r. odbyła się uroczystość sadzenia pamiątkowych dębów, w której uczestniczyli goście z zaprzyjaźnionej szkoły z Sabinowa na Słowacji. Pięć dębów upamiętniło wybitne osobistości: Jana Pawła II, Stefana Wyszyńskiego, Jana Chrzciciela oraz patronów obu szkół: Ignacego Jana Paderewskiego i Henryka Sienkiewicza.

Mamy piętnaście lat

14 maja 2014 r. gimnazjum obchodziło 15. rocznicę swojego istnienia. Uroczystość ta była połączona z jubileuszem trzydziestolecia Szkoły Podstawowej nr 9 i przygotowana wspólnie przez uczniów i nauczycieli obu szkół. W obchodach tych ważnych rocznic wzięli udział przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, władze miasta z Prezydentem Miasta Siedlce – Wojciechem Kudelskim, byli dyrektorzy naszego gimnazjum, dyrektorzy siedleckich szkół, absolwenci oraz przedstawiciele rodziców.