O naszej szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Siedzibą Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Siedlcach są obiekty przy ulicy
Granicznej 1. Gimnazjum korzysta z nich wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 9 im. Henryka Sienkiewicza. Od 1 września 2004 r. obie szkoły tworzą Zespół Szkół nr 1, którego dyrektorem jest mgr Hanna Wójcik, a wicedyrektorem mgr Jolanta Okołotowicz.

Gimnazjum koncentruje pracę wychowawczą wokół postaci Patrona, promując pracowitość, uczciwość, rzetelność oraz postawy obywatelskie i patriotyczne, a także działalność charytatywną.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w uroczystościach i imprezach lokalnych, od lat biorą udział w akcjach charytatywnych takich jak Góra Grosza, zbiórki żywności, pracach szkolnego koła Caritas.

Gimnazjum angażuje uczniów do uczestnictwa w licznych programach i projektach, jak np.: Szkoła Demokracji, Szkoła Współpracy, Szkoła Dialogu, Samorządy mają głos, Szkoła bez przemocy, Szkoła w ruchu, Edukacja globalna - Wzór na rozwój, Młodzi głosują.

W pierwszych latach istnienia gimnazjum wypracowało swój ceremoniał i tradycje. Szkoła posiada sztandar i hymn nawiązujący do postaci Patrona. Każdego roku, 18 listopada – w rocznicę urodzin Patrona, uroczyście obchodzimy Dzień Patrona połączony ze złożeniem ślubowania przez uczniów klas pierwszych.

Uczniowie naszej szkoły mogą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania poprzez uczestnictwo w licznych zajęciach pozalekcyjnych. Nasi wychowankowie mogą pochwalić się wieloma sukcesami w konkursach wiedzy, konkursach artystycznych i zawodach sportowych.

Ze względu na wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych nasza szkoła od lat znajduje się w ścisłej czołówce siedleckich gimnazjów.

W roku szkolnym 2014/15 gimnazjum pomyślnie przeszło procedurę ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzoną przez wizytatorów Mazowieckiego Kuratorium Oświaty - Delegatura w Siedlcach, uzyskując opinię o wysokim poziomie spełniania stawianych szkole wymagań.