Historia szkoły

10 STYCZEŃ 1984

Powołanie SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 z lokalizacją przy ulicy GRANICZNEJ 1 i w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy CHROBREGO 14.

rok szkolny 1985/86

 

 

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski podejmują uchwałę o wyborze patrona szkoły.
Rozpoczęto pracę wychowawczą nad przybliżeniem postaci Patrona Szkoły - Henryka Sienkiewicza.

7 MAJA 1988

Uroczystość nadania szkole imienia i wręczenie sztandaru. Dzień ten uznano Świętem Szkoły.

rok szkolny 1992/93

Zakończono budowę szkoły. Poświęcenie

szkoły.

Wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę w

obiekcie szkoły przy ulicy

Granicznej składającym się z 4

pawilonów dydaktycznych i dwóch

sal gimnastycznych.

MAJ 1993  Szkoła obchodzi X-lecie istnienia i V rocznicę nadania imienia. Uczestniczymy w I OGÓLNOPOLSKIM ZLOCIE SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH.
MAJ 1996  

Szkoła jest współorganizatorem i współgospodarzem IV OGÓLNOPOLSKIEGO  ZLOTU SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH.
Uroczyście obchodzimy 150 rocznicę urodzin Patrona, 80 rocznicę śmierci i 100 rocznicę wydania "Quo vadis".

MAJ 1997   Szkoła otrzymuje wyróżnienie Quo vadis '97 za działalność na rzecz rozpowszechniania idei sienkiewiczowskiej "NARÓD SOBIE" nadane przez Instytut Henryka Sienkiewicza w Warszawie.

MARZEC 1999

Powołanie uchwałą Rady Miasta Siedlce przy Szkole Podstawowej Nr 9 Publicznego Gimnazjum Nr 5.
MAJ 2004   Szkoła obchodzi XX-lecie istnienia i XV-lecie nadania imienia.