Zasady wydawania legitymacji szkolnej

w Zespole Szkół nr 1 w Siedlcach

 

 

Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną bezpłatnie.
Należy dostarczyć 1 aktualne zdjęcie do legitymacji (nie do paszportu) – nie zniszczone, podpisane.

Również bezpłatnie wydawana jest legitymacja szkolna w przypadku zmiany miejsca zamieszkania.