Owoce w szkole  

Program „Owoce i warzywa w szkole” jest programem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską. Finansowany jest w 75% z budżetu Unii Europejskiej oraz w 25% z budżetu krajowego. W Polsce programem administruje Agencja Rynku Rolnego. Program został zainicjowany w roku szkolnym 2009/2010. W Polsce skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Cele programu to:

* trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe,
* podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania - w szczególności dzieci - oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.

W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje każdorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.
Dzieciom udostępniane są produkty takie jak:
* jabłka, gruszki, truskawki,
* marchew, papryka słodka, rzodkiewki,
* soki owocowe, warzywne oraz owocowo - warzywne.

Ocena skuteczności programu

Państwa członkowskie uczestniczące w programiezobowiązane są do przeprowadzania regularnej oceny skuteczności programu "Owoce w szkole". Wyniki oceny roku szkolnego 2010/2011 przekazane zostały KE w lutym 2012 r. Ocenę przeprowadził na zlecenie ARR Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
Wyniki przeprowadzonej oceny wykazały, że program jest skutecznym narzędziem będącym do dyspozycji szkół, pozwalającym stopniowo kształtować zwyczaje żywieniowe dzieci i wpływać na ich dietę, a w szczególności zwiększać spożycie owoców i warzyw.

Program "Owoce w szkole":

* wpłynął na zwiększenie ilości spożywanych owoców i warzyw przez dzieci (dzieci uczestniczące w programie jadły w dni szkolne o 21 % więcej owoców i warzyw niż dzieci nieuczestniczące w programie),
* zwiększył wiedzę dzieci na temat zasad zdrowego odżywiania,
* wpłynął pozytywnie na zmianę nastawienia dzieci do jedzenia owoców i warzyw,
* spowodował korzystną zmianę zachowań rodziców dzieci uczestniczących w programie, odnoszących się do żywienia dzieci,
jest pozytywnie oceniany przez dyrektorów szkół oraz rodziców.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl oraz na stronie www.owocewszkole.org.