Życiorys Henryka Sienkiewicza 

1846 - dnia 5 maja w Woli Okrzejskiej na Podlasiu przychodzi na świat Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz, syn Józefa i Stefanii z Cieszowskich.

1858 - Nauka w gimnazjach. Pierwsze utwory literackie.

1866 - Po zdaniu egzaminu wstępnego do Szkoły Głównej zapisuje się na wydział lekarski, z którego przenosi się na prawny, a wreszcie na filologiczny.

1869 - W kwietniu w "Przeglądzie Tygodniowym" ukazuje się recenzja teatralna sztuki Sardou "Nasi najserdeczniejsi" z Wincentym Rapickim w roli głównej, pierwsza drukowana praca Sienkiewicza; w lipcu w "Tygodniku Ilustrowanym" ukazuje się studium literackie o Mikołaju Sępie Szarzyńskim, a w rok później o Kasprze Miaskowskim.

1872 - Druk powieści "Na marne" w tygodniku "Wieniec", a w "Przeglądzie Tygodniowym" "Humoresek z teki Woroszyłły" podpisanych pseudonimem Litwos. Początki pracy dziennikarskiej.

1874 - Henryk poznaje Marię Jadwige Kellerównę, Milę. Zaręczyny i pierwszy wyjazd zagraniczny do Brukseli i Paryża opisany w listach do narzeczonej. Ojciec Kellerówny zrywa listownie zaręczyny.

1875 - W "Bluszczu" druk noweli "Sielanka", w "Gazecie Polskiej"- noweli "Stary sługa"  

1876 - Druk noweli "Hania" w "Gazecie Polskiej". 19 lutego Sienkiewicz wyjeżdża do Ameryki jako korespondent "Gazety Polskiej", która drukuje jego reportaże zatytułowane "Listy z podróży". W tym samym cyklu opis debiutu Heleny Modrzejewskiej na scenie w San Frascisco w 1877r.

1878 - Powrót do Europy. Pobyt w Paryżu i Normandii. Praca nad nowelami: "Przez Stepy", "Orso", "Komedia pomyłek" , "Jemioł",  "Janko Muzykant"    

1879 - Odczyt we Lwowie, Szczawnicy i Krynicy. Wyjazd do Włoch.  W Wenecji Henryk poznaje Marię i Jadwigę Szetkiewiczówny.

1880 - Ukazuje się pierwszy tom Pism Henryka Sienkiewicza. 

1881-18 sierpnia, ślub z Marią Szietkiewiczówną.

1882 - Powstaje nowela "Bartek zwycięzca". 15 lipca rodzi się syn Henryk Józef Kazimierz. 

1883 - Od maja druk "Ogniem i mieczem" w odcinkach na łamach warszawskiego "Słowa" i krakowskiego "Czasu". 13 grudnia rodzi się  córka Jadwiga. 

1884 - Kuracja w uzdrowiskach Włoch, Francji i Niemiec z chorą żoną. Praca nad "Potopem".

1885 -19 października umiera na gruźlicę Maria Sienkiewiczowa.

1886 - Koniec pracy nad "Potopem". Podróż do Grecji, Włoch i Turcji.

1888 - Ukończenie "Pana Wołodyjowskiego". Sienkiewicz otrzymuje od nieznanego ofiarodawcy 15 tys. Rubli. 

1889 - Przekazanie daru Akademii Umiejętności  w Krakowie stypendium im. Marii Sienkiwiczowskiej dla zagrożonych gruźlicą artystów i uczonych. Ukończenie Trylogii. Praca nad powieścią "Bez dogmatu".

1890 - Wyjazd do Egiptu i Zanzibaru przerwany w 1891r. przez febrę.

1891- Praca nad "Listami z Afryki" .

1892 - Zaręczyny z Marią Wołodkiewiczówną .

1893 - Praca nad powieścią "Rodzina Połanieckich". 9 maja wybór na członka Akademii Umiejętności. 11 listopada ślub z Marią i wspólny wyjazd do Włoch. W Nervi Maria Wołodkiewiczowa - Sienkiewicz opuszcza pisarza.

1894 - Ukończenie "Rodziny Połanieckich".

1895  -Praca nad "Quo vadis"

1896 - Ukończenie "Quo vadis". Rozwiązanie małżeństwa z Marią Wołodkiewicz- Sienkiewicz orzeczeniem Kongregacji Świętej Inkwizycji. Tanie wydanie "Trylogii" u Hipolita Wawelberga. Sienkiewicz członkiem Carskiej Akademii Nauk w Petersburgu.

1898 - Zabiegi pisarza o wzniesienie pomnika Adama  Mickiewicza w Warszawie w stulecie urodzin poety uwieńczone odsłonięciem 24 grudnia.

1899 - Udział w odsłonięciu pomnika Juliusza Słowackiego w Mirosławiu i Wielkopolsce. Wilson  Barret  aktor i dramaturg angielski, tworzy wersję sceniczną "Quo vadis" graną w Anglii i w Polsce z wielkim powodzeniem.

1900 - Ukończenie "Krzyżaków". Podczas obchodów 500 - lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego Sienkiewicz otrzymuje tytuł doktora honoris causa. Obchody 25 - lecia pracy literackiej, 22 grudnia w Warszawie pisarzowi wręczono Akt własności Oblęgorka podczas uroczystej akademii w Ratuszu.

1902 - Oficjalny przyjazd do Oblęgorka.

1904 - Legia Honorowa od rządu francuskiego. 5 maja ślub z Marią Babską.

10 grudnia 1905 - wręczenie nagrody Nobla za powieść "Quo vadis".

1914 - Sienkiewicz opuszcza Oblęgorek, wyjazd do Szwajcarii.

1915 - Pisarz organizuje z Ignacym Janem Paderewskim w Vevey koło Lozanny Generalny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

15 listopada 1916 - umiera Henryk Sienkiewicz w Vevey nie doczekawszy wolności.

27 października 1924 - Uroczyste sprowadzenie zwłok pisarza do Polski i złożenie w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie.